Erik Johnsen Helland var den moderne hardingfelas far. Dette blir markert nøyaktig på dagen 200 år etter fødselen, som var den 3. september 1816.

Norsk hardingfelesenter, Bø museum og fleire tilreisande spelemenn og felemakarar feirar gebursdagens hans med konsert og kåseri på

Bø museum den 3. september 2016 kl 18:00, pris inngang kr 200,-.

Me får høyre den mest kjente fela han laga, Kjempa frå 1864, nyrigga av Ottar Kåsa. Frå Hallingdal kjem Knut Myrann med E.J.Helland-fela etter Hans Fykerud som Knut hadde med heim frå USA. Asbjørn Storesund og Kjell Chr. Midtgaard har båe skrive om felemakaren i ulike høve, dei vil kåsere om felemakaren og felmakararbeidet hans. Det blir spel frå Ottar Kåsa, Torgeir Straand og Bø juniorspelemannslag.

For dei som vil blir det middag på Bø hotell kl 20:00 med spel og prat etterpå.

I ulike samanhengar har det vore oppgitt feil fødselsdato, 3.9.16 er korrekt etter det som stend på gravsteinen på Bøhaugen.

Sjå omtale skrive av Asbjørn Storesund: http://digitaltmuseum.no/011085442207
og les om felemakarkunsen hans i Migdtgaards bok «Felemakarkunst i Telemark fram til 1960-årene», samt diverse artiklar av A. Storesund, m.a. i boka «Spel og dans».

For info om arrangementet: Torgeir Straand 90657267
Om Erik Johnsen Helland: Asbjørn Storesund 90136623
Om felemakarkunsta til E.J. Helland: Kjell Christian Midtgaard 97111558

Vel møtt!

Helsing
Norsk hardingfelesenter og Bø museum.